โครงการวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

สาขางานเทคนิคยานยนต์

<"ชุดสาธิตเครื่องเปิดปิดน้ำแบบอัตโนมัติ">

<"ชุดสาธิตการต่อวงจรไฟฟ้าปัดน้ำฝนกระจกหน้ารถยนต์">

<"ชุดสตาร์ทและควบคุมความเร็วรอบเครื่องยนต์เล็กด้วยรีโมตคอนโทรล">

<"ติดตั้งเครื่องอัดอากาศกับเครื่องยนต์คาร์บูเรเตอร์">

<"ชุดดูดน้ำมันเบรกรถยนต์ด้วยปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงแบบไฟฟ้า">

<"ชุดสาธิตเซนเซอร์เตือนระยะถอยหลัง">

<"รถสกูรเตอร์พลังงานแบตเตอรี่">

<"ชุดสาธิตวงจรหัวเผาอัตโนมัติ">

<"ชุดสาธิตถุงลมนิรภัยในรถยนต์>

<"ชุดสาธิตเครื่องยนต์ใช้ก๊าซ LPG เป็นเชื้อเพลิง">

<"ชุดทดสอบมอเตอร์สตาร์ทที่ใช้กับรถยนต์">

<"ศึกษาการทำงานของกระบอกสูบสองทาง">

<"งานทดลองอาการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชที่ใช้แล้ว">

<"ชุดสาธิตการสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยรีโมตคอนโทรล">

<"ชุดสาธิตเบาะนั่งรถยนต์ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า">

<"เครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติ">